dilluns, 14 de juny de 2010

Penso que aquest és el millor llegat que ens va deixar, 
el seu exemple de lluita, constància i valor.