divendres, 20 d’agost de 2010"Perquè sóc la primera i l'última, 
jo sóc la venerada i la menyspreada, 
jo sóc la prostituta i la santa, 
jo sóc l'esposa i la verge, j
o sóc la mare i la filla, 
jo sóc els braços de la meva mare, 
jo sóc l'estèril i nombrosos són els meus fills, 
jo sóc la bé casada i la soltera, 
jo sóc la qual dóna a llum i la qual mai procrear, 
jo sóc el consol dels dolors del part, 
jo sóc l'esposa i l'espòs, 
i va anar el meu home qui em creo, 
jo sóc la mare del meu pare, 
sóc la germana del meu marit, 
ell és el meu fill rebutjat . 
Respecteu-me sempre , perquè jo sóc l'escandalosa i la magnífica . 

Himne a Isis , segles IIIo IV ( ? ) descobert en Nag Hammadi